Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talepli dava dilekçe örneği

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                     :

VEKİLİ                      :

DAVALI                     :

DAVA                         :  Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma,

AÇIKLAMALAR

            1Müvekkilim ………… davalı ………. ile …………. tarihinde evlenmişler ve bu evlilikten de ……. doğum tarihli ……… isimli çocukları bulunmaktadır.

            2-Müvekkil …….. Üniversitesi Eğitim Fakültesinin ………yıllık …….. Öğretmenliği bölümünü bitirmiş üniversite mezunudur.  Söz konusu üniversite eğitiminden sonra da ayrıca müvekkil ….. yıllık ……… Meslek Yüksekokulunu bitirmiştir.  Davalı ise ilkokul mezunudur.

            3-Müvekkilim evlendiği tarihten bugüne kadar evliliğini korumak ve müşterek evlilikten olan çocuğu nedeniyle özveride bulunmuş, eşi evlendiği tarihte hiçbir işte çalışmadığı halde evliliği zorlukla bugüne kadar sürdürmüştür.

            4-Zaman zaman evliliğin gerektirdiği ekonomik bütçeyi sürdürmek adına da sürekli olarak ve geçici olarak işe girmiş bu şekilde aile bütçesine de katkı vermeye çalışmıştır.

            5-Davalı ise hiçbir şekilde işe girmediği gibi evliliğin gerektirdiği maddi gereksinimleri sağlamak adına bir gayret içerisine de girmemiştir.

            6-Yine müvekkilim ile davalı arasındaki derin tahsil farkı giderek evliliğe yansımış ve dünya görüşü farklılığı sebebiyle de evliliği sürdürmek olanaksız hale gelmiştir. İşbu nedenle bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER

DELİLLER                   :  Nüfus aile kayıt tablosu vs.

SONUÇ VE İSTEM        :  Açıklanan nedenlerle,

            a-) Taraflar arasında müşterek evlilik birliğinin sürdürülmesi sunulan nedenler yanında, yargılama sürecinde de sunacağımız delillerle anlaşılacağı üzere olmakla, tarafların BOŞANMALARINA,

            b-) Müşterek evlilikten olan ………. doğumlu ……’nın  anne şefkatine muhtaç yaşta olması nedeniyle, velayetin müvekkilime verilmesine.

            c-) Müvekkilim şu anda işsiz olup, çocuğuna da kendi bakması sebebiyle, dava sonuçlanıncaya kadar yaşamını çocuğu ile birlikte asgari ölçüde idame ettirebilmesi için ……. TL müvekkilim için ………. TL’ de çocuğu için tedbir nafakası takdir edilmesine.

            Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)