Satım sözleşmesinin muvazaalı olmasından dolayı butlanına karar verilmesi dava dilekçe örneği

Satım sözleşmesinin muvazaalı olmasından dolayı butlanına karar verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız satım sözleşmesinin muvazaalı olmasından dolayı butlanına karar verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İhtiyati Tedbir Kararı Vardır)

DAVACI                                 :

 VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Davalılar arasında yapılan ………. tarihli satım sözleşmesinin muvazaalı olmasından dolayı butlanına karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim …………, köyde yaşamakta ve çiftçilik yapmaya yetecek kadar arazisi bulunmadığından ücretli olarak köydeki traktörleri kullanmaktadır. Biriktirmiş olduğu parayla bir traktör almaya karar vermiş ve durumu öğrenen amcası davalı ……….’de kendisinin çiftçi olduğunu ve çiftçilik belgesinin bulunduğunu, çiftçilik belgesi bulunanlara traktör fiyatının yarısının devlet tarafından karşılandığını söylemiştir.

            2- Bunun üzerine müvekkilim, davalı ………….’nin kendisi alıyormuş gibi satım sözleşmesi yapmasına izin vermiş ve davalı traktör satıcısı ………. ile ………. tarihinde yapılan satım sözleşmesi ile traktörü alınmıştır. Alıcı ……….. gözükse de Traktörün ruhsat devir işlemlerindeki masraflar da dahil olmak üzere tüm bedeli müvekkilim …………. tarafından ödenmiştir.

            3- Aradan belli bir süre geçtikten sonra ………… ile araları açılmış ve davalı ………., traktörün kaydının kendi adına olduğunu ileri sürerek, traktöre el koymaya çalışmıştır.

            4- Müvekkilim, traktör bedelinin bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını bildiği için alıcı olarak çiftçilik belgesi sahibi olan amcası ………’yi göstermiştir. Bu itibarla, söz konusu satım sözleşmesinde asıl alıcı müvekkilim ………. olduğundan satım sözleşmesi de muvazaalı olarak yapılmıştır.

            5- Davalılar ……….. ile ………. arasında yapılan muvazaalı sözleşmenin butlanına, müvekkilim …….’nin söz konusu satım sözleşmesindeki asıl alıcı olduğunun tespitine karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Traktör ruhsatı, alacak senedi, bilirkişi, tanık ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, öncelikle söz konusu traktörün bir üçüncü kişiye devrine engel olunması amacıyla sicildeki kaydına tedbir konulmasına, davalılar arasında yapılan muvazaalı satım sözleşmesinin iptaline, satım sözleşmesinin asıl alıcısının …….. olduğunun tespitine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)