rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin olarak gönderilen ödeme emrine itiraz dilekçe örneği

rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin olarak gönderilen ödeme emrine itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin olarak gönderilen ödeme emrine itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                            : …İcra Müdürlüğü …./…. Esas.

ÖDEME EMRİNE

İTİRAZ EDEN (BORÇLU)    :

VEKİLİ                                  : v. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                         :

İTİRAZ KONUSU                  : Müvekkilim adına rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin olarak gönderilen ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ                  : 1- Alacaklı K.T. tarafından müvekkilim İ.B. adına …. İcra Müdürlüğünün …../…. Esas sayılı takip dosyasından gönderilen Rehnin Paraya Çevrilmesi Suretiyle Takibe İlişkin Ödeme Emri (Örnek 50), müvekkilim tarafından …….. tarihinde tebellüğ edilmiştir.

            2- Ancak müvekkilimin, alacaklıya karşı herhangi bir borcu bulunmadığı gibi alacaklı lehine verilmiş herhangi bir rehinli menkul ya da gayrimenkulu bulunmamaktadır. Ödeme emrinde iddia edildiği üzere borç karşılığı olarak alacaklı lehine herhangi bir menkul ya da gayrimenkul rehnedilmediğinden dolayı yasal süresi içerisinde iş bu itirazlarımızın sunulması zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle müvekkilim İbrahim BORÇSUZ’un alacaklıya karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve adına gönderilen rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin ödeme emrine ilişkin iş bu itirazlarımızın kabulüne karar verilerek ödeme emri nedeniyle başlayan icra takibinin durdurulmasını dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)