Paylı mülkiyetteki malın verilmesi dava dilekçe örneği

Paylı mülkiyetteki malın verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız paylı mülkiyetteki malın verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Paylı mülkiyetteki malın verilmesi talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile ile davalı karı-kocadır.

            2- Taraflar aralarında ‘paylaşmalı mal ayrılığı’ rejimini uygulamakta iken, yeni bir mal rejiminin kabulü ile bu rejime son vermişlerdir.

            3- Ancak tarafların paylı mülkiyetlerinde bulunan mallardan ………………. nın davacıya verilmesinde davacının üstün yaran bulunmaktadır. Müvekkile, eşine payının ödeme günündeki karşılığını vermeyi de kabul etmektedir.

            Bu sebeple paylı mülkiyetteki malın kendisine verilmesini isteyen davacı için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmeleri, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, taraflar arasında paylı mülkiyete konu ……………….. nın, üstün yararı sebebiyle davacıya verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)