Paylı malın bölünmeden verilmesi dava dilekçe örneği

Paylı malın bölünmeden verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız paylı malın bölünmeden verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Paylı malın bölünmeden verilmesi talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalı karı-kocadır.

            2- Eşler arasında, edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmakta iken, mal rejimini değiştirip başka bir rejime geçmişlerdir.

            3- Fakat eşlerin paylı mülkiyete konu mallarından olan …………… paylaşımı hakkında anlaşma sağlanamamıştır. Davacı müvekkil, bu malın ……………… sebebiyle ve diğer eşin payını ödemek şartıyla, bölünmeden kendisine verilmesini talep etmektedir.

            Üstün yararı olan davacının bu mala bölünmeden sahip olabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmeleri, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, eşler arasında paylı mülkiyete konu mallardan …………………… nın, diğer eşin payını ödemek şartıyla, mülkiyetinin bölünmeden davacıya verilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)