Otobüs kazasında yolcunun ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminat dava dilekçe örneği

Otobüs kazasında yolcunun ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız otobüs kazasında yolcunun ölümü nedeniyle destekten yoksun kalma tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR        :

VEKİLİ                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALILAR        :     

Dava                      : 1) Otobüs kazasında yolcunun ölümü nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ……maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının, taşımacı ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden (güvence tutarıyla sınırlı olarak) temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme tüm davalılardan tahsiline,

              2) Tüm davacılar için toplam ……… TL, manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme taşımacı ve sürücüden tahsiline karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer     : …….. TL. (Maddi tazminat için) ………. TL. (Manevi tazminat için)

Açıklamalar

            1-….. günü sürücü ……….. yönetimindeki ………. Turizm İşletmesine ait ……….. plakalı yolcu otobüsü Tem Otoyolu ………mevkiinde damperli kamyona arkadan çarparak (…….) yolcunun ölümüne ve (………..) yolcunun yaralanmasına neden olmuş, sürücünün kendisi de yaşamını yetirmiştir. (Polis tutanakları, fezleke)

            Trafik Kazası Tespit Tutanağında belirtildiği üzere, kamyona arkadan çarpan otobüs sürücüsü 8/8 tam kusurlu olup, ölen veya yaralanan yolcuların kusura katılımları söz konusu değildir.

            (Kaza tutanağı, sürücünün ölümü nedeniyle C.Savcılığı takipsizlik kararı)

            2-…….. d.lu ………., ……… kaza ve ölüm tarihinde (……..) yaşında olup, bir inşaat şirketinde deneyimli makine operatörü olarak çalışmakta ve ailesinin geçimini sağlamakta idi. Onun ölümüyle eşi ve üç çocuğu destekten yoksun kalmışlardır. (Meslek belgeleri eklidir.)

            3-………..maddesi uyarınca, yargılama sırasında toplanacak delillere göre uzman bilirkişiye hesaplatılacak destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının hüküm altına alınması ve yolcu taşıma ticari bir iş olduğundan işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden ve sigortacı yönünden temerrüt tarihinden “avans faizi” işletilmesi dileğinde bulunuyoruz.

            (Yolcu bileti, aile nüfus tablosu eklidir.)

            4-Ölenin henüz (…….) yaşında genç bir eş ve genç bir baba olmasına, destekten yoksun kalan eş ………’nin de (…….) yaşında ve sırayla ……….,………..,………., üç erkek çocukla yapayalnız kalmasına göre, manevi tazminatın ölçüsünün yüksek tutulması gerekeceği inancıyla eş için ………. TL. ve çocukların her biri için ……….’er TL olmak üzere, toplam ………. TL. manevi tazminat istiyoruz ve manevi tazminatın maddi tazminatı tamamlayıcı ve kaza yapanları caydırıcı işlevi gözetilerek istek tutarlarının aynen hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz.

            5-a) Davacıların eş ve babaları ……….’nin …….. makinesi operatörü olduğu ve inşaat şirketlerinden iş alarak kazanç elde ettiği ve Makine Mühendisleri Odası’ndan alınmış İş Makinesi Kullanma Sertifikası (Operatör Belgesi) bulunduğu belgelenmesine karşın, Davalı Sigorta Şirketi, ölen kişinin kaza geçirdiği sırada bir kazancı bulunduğunun kanıtlanmamış olduğunu ileri sürerek, asgari ücretten hesaplanan tazminat tutarından fazla ödeme yapmayı reddettiği için, dava yolu seçilmiştir.

            b) Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz, mesleği belli olan bir kimsenin tazminatının asgari ücretten hesaplanması doğru olmaz ve gerçeği yansıtmaz. Bu nedenle kişinin yaptığı işe ve deneyimine göre ilgili meslek kuruluşundan alınacak bilgilerle gerçek ücreti belirlenerek tazminatın buna göre hesaplanması gerekmektedir.

            c) Kaza yapan aracın Zorunlu Taşıma Sigortasını yapan davalı sigorta şirketi, yukarıdaki hususları dikkate almamıştır.

Hukuki Sebepler     : 

Deliller                   : C.Savcılığı dosyası, kaza ile ilgili tüm tutanak ve ifadeler, yolcu bileti, trafik kayıtları, nüfus kayıtları, ölen kişinin meslek belgeleri, bilirkişi hesap raporu vs. her tür kanıt.

Sonuç ve istek         : Sunulan nedenlerle:

            1) Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, …………maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının, taşımacı ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden (güvence tutarıyla sınırlı olarak) temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme tüm davalılardan tahsiline,

            2) Tüm davacılar için toplam ………. TL. manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek avans faizi,  yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme taşımacı ve sürücüden tahsiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)