ortaklığın giderilmesi dava dilekçe örneği

ortaklığın giderilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ortaklığın giderilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Mirasta ortaklığın giderilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalılar muris ………….’in mirasçılarıdır.

            2- Taraflar, mirasın rızaen taksimi konusunda anlaşamamışlardır. Terekedeki mallardan aynen taksimi mümkün olanların aynen taksimi, mümkün olmayanların satış yoluyla paylaştırılmasını talep etmektedirler.

            Bu sebeple mirasın paylaştırılması için işbu talepte bulunmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : TMK, HMK, BK ve sair ilgili mevzuat,

DELİLLER                            : Veraset ilamı, keşif, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, mirasın paylaştırılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ile talep ederiz. …./…../………

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)