Ortak yere tecavüzün önlenmesi dava dilekçe örneği

Ortak yere tecavüzün önlenmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ortak yere tecavüzün önlenmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

KONUSU                                : Ortak yere tecavüzün önlenmesi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, …….. ili, ………. ilçesi, …. mah. …….. ada, …… parsel sayılı taşınmaz üzerindeki apartmanın 5 no’lu dairesinin malikidir.

            2- Davalı ise, müvekkilimin yan tarafındaki dairede oturmaktadır. Merdivenin başına koymuş olduğu ayakkabılık müvekkilimin evine girip çıkmasına engel teşkil etmektedir. Kat malikleri kurulunca bunu kaldırması kararlaştırılmış ve defalarca kendisi uyarılmış olmasına rağmen ayakkabılığı merdivenden kaldırmamıştır.

            Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, yönetim planı, kat malikleri kurulu kararı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, davalının müdahalesinin önlenmesine ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ile talep ederiz. …../…../……..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)