Ölümün tespiti dava dilekçe örneği

Ölümün tespiti davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ölümün tespiti dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Ölümün tespiti davasıdır.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilin babası ……………. tarihinde, tedavi gördüğü ……………… hastanesinde ölmüştür.

            2- Ancak bugüne kadar beklenmiş olmasına rağmen ölüm kaydı ilgili nüfus müdürlüğüne intikal etmediği için hastaneye başvurulduğunda kaydın gönderildiği yapılacak bir şeyin olmadığı belirtilmiştir.

            Bu sebeple ölmüş olduğu halde halen sağ gözüken …………….’nin nüfusuna ölüm kaydının düşülmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı, hastane kayıtları ve tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile müvekkilin babası …………………’nın nüfustaki sağ kaydının iptali ile ölmüş olduğunun nüfusuna kaydedilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)