Ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesi dava dilekçe örneği

Ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)

DAVALI                                 : Nüfus Müdürlüğü.

DAVA KONUSU                    : Ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesi.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkil …………..halen sağ olmasına rağmen her nasılsa nüfusa ölmüş gibi kayıt yapılmıştır.

            2- Bu durumu evlilik işlemlerine başvurduğu sırada öğrenen müvekkilin evlenme işlemlerini tamamlayabilmesi ve sair medeni haklarını kullanabilmesi açısından nüfustaki ölüm kaydının iptali gerekmiştir.

            Bu sebeple ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, müvekkilin nüfus kaydındaki ölüm kaydının iptaline, nüfusa sağ olarak kaydının yapılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)