ödenmeyen SSK bedelleri nedeniyle Hizmet tespiti ödenmeyen maaş ve prim dava dilekçe örneği

ödenmeyen SSK bedelleri nedeniyle Hizmet tespiti ödenmeyen maaş ve prim davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ödenmeyen SSK bedelleri nedeniyle Hizmet tespiti ödenmeyen maaş ve prim dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                     : 1

                                   : 2-

DAVA             : ……… tarihinden itibaren ödenmeyen SSK bedelleri nedeniyle Hizmet tespiti, ………. tarihinden itibaren ödenmeyen maaş ve prim tutarı olan ………… TL ile ……… tarihinden itibaren ödenmeyen …. aylık maaş ve prim tutarları olan ………. TL’nin; toplam ………… TL’nın davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesi istemine ilişkindir.

Açıklamalar

            1-Müvekkil ………. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca verilen kimlik belgesinden anlaşılacağı üzere “profesyonel spor masörü lisansı” sahibidir.

            2-Geçimini tamamen profesyonel veya amatör takımlarda lisans sahibi olması nedeniyle futbol masörlüğü yapmaktadır.

            3-Müvekkil önceleri ………. (Spor Hekimliği) kuruluşunda SSK’lı olarak çalışmakta iken ………. Belediyesi bünyesinde futbol faaliyeti gösteren ……….. Spor Kulübü ile ……….. tarihinde karar defterinde de görüleceği üzere, Belediye Başkanının da katılımı ile verilen karar uyarınca futbol masörü olarak kabulüne karar verilmiş ve hakkında giriş kartı düzenlenmiştir.

            4-Müvekkil ………. tarihinde görevine başlamış ancak, ilk maaşı ………. tarihinde ………. TL olarak eksik yatırıldığı gibi daha sonraki aylarda da eksik yatırılmış  ve primleri dahi ödenmemiştir.

            5-Bu süreçte kendisine kuruluş tarafından “sen ……. Sağlık hizmetleri kuruluşundan ayrıl biz seni Belediyeye kadrolu olarak alacağız. Sigortanı buradan başlatacağız” demeleri üzerine müvekkil kurumun vermiş olduğu teminat ve söz üzerine daha önceki çalışmakta olduğu yerden ……. tarihinden kuruluştan ayrılarak ilişkisini kesmiştir.

            6-Öncelikle sunmuş olduğumuz belgelerden de anlaşılacağı üzere, müvekkilimin ……… tarihi baz alınmak suretiyle bugüne kadar sigortasının da yatırılmamış olması sebebiyle yapmış olduğu hizmetin tespitini talep etmekteyiz.

            7-Sunulan Belediye Başkan Yardımcısının imzasını taşıyan belgeden anlaşılacağı üzere müvekkilin maaşı devamlı eksik yatırıldığı gibi primleri dahi yatırılmamıştır. Şuanda müvekkilimin ilgili kuruluş ile halen sözleşmesi devam etmektedir.

            8-Müvekkilimin oynamış olduğu maçlar liste halinde sunulmuştur. Gerektiğinde Mahkemenizce ilgili Federasyondan müvekkilin hangi gün ve dönemlerde maçlarda yer aldığına dair esame listesi istenildiğinde sunmuş olduğumuz belgeleri de destekleyeceği anlaşılacaktır.

            Sonuç olarak;

            ……. tarihinden itibaren ödenmeyen SSK bedelleri nedeniyle Hizmet tespiti, …….. tarihinden itibaren ödenmeyen maaş ve prim tutarı olan …….. TL ile ……. tarihinden itibaren ödenmeyen … aylık maaş ve prim tutarları olan ……. TL’nin; toplam ………. TL’nın davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesi ile yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesi dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

E K L E R İ     :          

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)