Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat dava dilekçe örneği

Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1-Müvekkil ………….. ile davalı ………….. bundan 3 yıl önce tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı ortada hiçbir sebep yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık bir ay önce nişanı bozduğunu müvekkile bildirmeden başka biriyle nişanlanmıştır.

            2- Nişanın aileler arasında da resmen bozulmasından sonra, müvekkil psikolojik bunalıma girmiş, arkadaşları ve komşuları arasında küçük düşmüş, davalının davranışı yüzünden toplum içine çıkamaz hale gelmiştir.

            3- Bu nedenle müvekkilim işlerine de devam edemez hale gelmiş, toplum içinde rencide olmuştur. Ortada hiçbir neden yokken ve tamamen davalının kusuru nedeniyle bozulan nişan nedeniyle uğramış olduğu psikolojik bunalımlar ve toplumda hissettiği baskılar nedeniyle iş bu manevi tazminat davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                             : Nişan fotoğrafları, tanık beyanları ve her tür deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıdan arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile; davalının nişanı bozmasından dolayı müvekkilimin uğramış olduğu manevi zararların tazmini açısından …….. (………) TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)