Nişanın bozulması sebebiyle hediyelerin iadesi dava dilekçe örneği

Nişanın bozulması sebebiyle hediyelerin iadesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız nişanın bozulması sebebiyle hediyelerin iadesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Nişanın bozulması sebebiyle hediyelerin iadesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1-Müvekkil ………. ile davalı ……….. bundan 1 yıl kadar önce nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı ortada hiçbir sebep yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık bir ay önce nişanı bozduğunu müvekkile bildirmiş bulunmaktadır.

            2- Gerek nişan töreni yapılırken gerekse nişanlılık döneminde müvekkilim, aşağıda listesini vermiş olduğumuz eşyaları nişan hediyesi olarak davalıya vermiştir. Ancak müvekkilimin sözlü taleplerine rağmen davalı söz konusu nişan hediyelerini geri vermeye yanaşmadığından iş bu davanın açılması gereği doğmuştur.

            3- Müvekkilin davalıya verdiği nişan hediyeleri ve tutarları şu şekildedir;

            a. ………….

            b. ………….

            c. …………..

            TOPLAM: ………. TL

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nişan fotoğrafları, hediyelerin faturaları, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıdan arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile listesi ve tutarları verilen nişan hediyelerinin aynen iadesine, bunun mümkün olmaması halinde hediyelerin toplam tutarı olan ……… TL’nın en yüksek ticari faizi ile birlikte ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./…./…….

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)