Nafakanın yeniden belirlenmesi dava dilekçe örneği

Nafakanın yeniden belirlenmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız nafakanın yeniden belirlenmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Nafakanın yeniden belirlenmesi talebi. (…… TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalı boşanmışlar ve müşterek çocuklarının velayeti davalı anneye verilmiş, babaya da çocuk içinde aylık …..TL nafaka ödeme borcu yüklenmiştir.

            2- Ancak davacı müvekkil daha sonra ciddi bir hastalığa yakalanmış, işini kaybetmiş ve malvarlığının önemli kısmını da tüketmek zorunda kalmıştır. Davalı anne ise bu arada çalışmaya ve kazanç elde etmeye başlamıştır.

            3- Bu şartlar altında davacı baba için aylık nafaka miktarını tedarik etmek oldukça zorlaşmıştır. Annenin de durumu düzeldiği için, davacının nafaka borcunun aylık ….. TL’na indirilmesini talep ediyoruz.

            Bu sebeple nafaka borcunun indirilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Boşanma ilamı, tedavi belgeleri, gelir kayıtları ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacının aylık nafaka borcunun ……..TL indirilmesine, masraf ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)