Mutlak butlanın karar altına alınması talepli dava dilekçe örneği

Mutlak butlanın karar altına alınması talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mutlak butlanın karar altına alınması talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Mutlak butlanın karar altına alınması talebidir.

OLAYLAR                             : 1-Davacı müvekkile, davalı ile …./…./…… tarihinde evlenmiş ve daha sonra da …./…./…… tarihinde boşanmışlardır.

            2- Ancak davacı müvekkile evlenme akdinin yapıldığı sırada evlenmeye engel olacak derecede akıl hastası bulunmaktaydı. Hatta boşanma sebepleri de bu yüzden olmuştur.

            3- Bugün artık evlilikleri son bulmuş olsa bile, taraflar arasında daha önceki evliliklerinin butlanına karar verilmesinde davacı müvekkilin yararı mevcuttur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, boşanma ilamı, hastane tedavi kayıtları, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, taraflar arasında daha önce sona ermiş bulunan evliliklerinin ‘BUTLAN’ININ’ karar altına alınmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)