Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçuna ilişkin savunma içerikli dilekçe örneği

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçuna ilişkin savunma Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız muhafaza görevini kötüye kullanma suçuna ilişkin savunma içerikli dilekçe örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ                         :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SANIK                                  :

SUÇ                                     :  Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak

SUÇ TARİHİ                        :

TALEP KONUSU                Muhafaza Görevini Kötüye Kullanan sanık hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

            1- Borçlu……. Hakkındaki ……. İcra Müdürlüğünün…../……sayılı icra takip dosyasında……/…… tarihinde yapılan hacizle borçluya ait menkul mallar haczedilmiş ve muhafaza etmesi için sanığa teslim edilmiş, sorumluluğu da kendisine açıklanmıştır.

            2- Söz konusu mahcuz malların muhafazası için …../…../…… tarihinde borçlunun mallarının bulunduğu adrese gelindiğinde sanık …………’ın evi taşıyarak adresi terk etmek suretiyle görevini suistimal ettiği öğrenilmiştir. Sanığın halen nerede yerleştiğini bilmememize rağmen,………….. adresinde çalıştığını öğrenmiş bulunmaktayız.

            3- Bu itibarla, görevini kötüye kullanan sanık hakkında kamu davası açılması talebiyle işbu şikayetin yapılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Türk Ceza Yasasının 289 maddesi hükümleri ile ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                           :  ……İcra Müdürlüğünün…../……E. dosyası ve her türlü deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanığın Türk Ceza Yasasının 289. hükümleri gereğince cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasını arz ederim.                                               

Müşteki  Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)