Müdahalenin önlenmesi ve kaldırılması dava dilekçe örneği

Müdahalenin önlenmesi ve kaldırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız müdahalenin önlenmesi ve kaldırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Müdahalenin önlenmesi ve kaldırılması davasıdır (….. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, tapunun ……. ada, ……… parsel sayısında kayıtlı taşınmazın malikidir. Bu husus ekli tapu kaydı ile sabittir.

            2- Davalı belediye ise, komşu parsellerin nizalı parselden geçme hakkı bulunduğunu ve bu hakkın kolayca kullanılmasını sağlamak amacıyla olduğunu belirterek taşınmaza asfalt dökmüş ve herkesin yararlanabileceği bir yol haline getirmiştir.

            3- Mülkiyet hakkının ortadan kaldırılması veya kısıtlanması sonucunu doğuracak bu el atmanın önlenebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, keşif, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalının adı geçen taşınmaza vaki müdahalesinin önlenmesine, taşınmazın eski hale getirilmesine ve masraf ve vekalet ücretlerinin de davalıya tahmiline karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)