Mirastan iskatın iptali dava dilekçe örneği

Mirastan iskatın iptali davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mirastan iskatın iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Mirastan iskatın iptali talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil muris …………’in mirasçılarında olup, muris sağlığında davacıyı mirasından iskat etmiştir. Müvekkilimin payını ise davalıya vasiyet etmiştir. Muris müvekkili borç ödemekten aciz olduğu için iskat ettiğini açıkça vasiyetnamede belirtmiştir.

            2- Ancak mirasın açıldığı …./…./…… tarihi itibariyle müvekkilimin borç ödemekten aciz vesikasının hükmü ortadan kalkmıştır. Diğer bir deyişle, müvekkilim tüm borçlarını ödemiştir.

            Bu nedenle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Veraset ilamı, vasiyetname, tanık beyanı ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, davacının mirastan ıskatının iptaline karar verilmesini dilerim. ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)