Mirasın reddine izin verilmesi dava dilekçe örneği

Mirasın reddine izin verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mirasın reddine izin verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Mirasın reddine izin verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil davalı eşi ile … yıldır evli olup, evliliklerinde mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerdir.

            2- Müvekkilin babası vefat etmiş olup, davacı, mirasçı olmuştur. Ancak babası iflas etmiş bir tacir olduğundan terekesi borca batıktır.

            3- Müvekkilim tereke borca batık olduğundan dolayı mirası reddetmek istemekte, ancak davalı eşi buna izin vermemektedir.

            Bu nedenle işbu talepte bulunma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, mal ortaklığı sözleşmesi, terekenin borca batık olduğuna dair belge ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre talebimizin kabulü ile, davacının mirası reddedebilmesi için gerekli iznin verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)