Mirasçılık belgesi verilmesi dava dilekçe örneği

Mirasçılık belgesi verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mirasçılık belgesi verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : Hasımsız

DAVA                                     : Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- …….. ili, ……… ilçesi, …………. cilt, ….. hane, …… sıra numarasında kayıtlı bulunan ve müvekkilimin babası olan ……………… tarihinde vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak oğulları ………….… ile kızı ..……… evlilik soyadı (kızlık soyadı) kızı ve murisin eşi ….. kalmış olup başkaca da mirasçı bulunmamaktadır.

            2- Muristen kalan mallar üzerinde mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri ve mirasçıların hisselerini gösterir veraset ilamı verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : TMK, HMK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, muris …………’in mirasçılarını, miras payları ile birlikte gösterir mirasçılık belgesi (veraset ilamı) verilmesini saygıyla vekaleten arz ile talep ederiz. …./…../……….

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)