Miras sözleşmesinin iptali dava dilekçe örneği

Miras sözleşmesinin iptali davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız miras sözleşmesinin iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Miras sözleşmesinin iptali talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı müvekkil, muris ……’nin mirasçılarındandır.

            2- Davalı ise, muris ile sağlığında miras sözleşmesi akteden ……….. noterliğinin, …. sayılı ve …./…./…… tarihli miras sözleşmesi örneği ektedir.

            3- Ancak miras sözleşmesi gereğince davalı taraf kendi edimlerini yerine getirmemiş, buna karşılık murisin, miras sözleşmesini fesh etme yetkisini kullanmasına tehdit ve korkutma yoluyla daima engel olmuştur. Buna dair olaylar ve tanık ifadeleri yapılacak yargılama sırasında dosyaya sunulacaktır.

            Bu sebeple mezkur miras sözleşmesinin iptali için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Veraset ilamı, miras sözleşmesi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, muris ile davalı arasında yapılmış miras sözleşmesinin iptaline karar verilmesini, masraf ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,        

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)