Miras ortaklığının paylı mülkiyete dönüştürülmesi dava dilekçe örneği

Miras ortaklığının paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız miras ortaklığının paylı mülkiyete dönüştürülmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Miras ortaklığının paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalılar muris …………’in mirasçılarıdır.

            2- Taraflar muristen kalan terekeyi henüz taksim etmemişlerdir ve miras ortaklığı devam etmektedir. Ancak taksime kadar geçecek süre içerisinde bazı yönetim işleri ve kullanım ihtiyaçları için miras ortaklığının, paylı mülkiyete geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

            3- Bu sebeple taksim edilene kadar tereke üzerinde paylı mülkiyete geçilebilmesi için işbu talepte bulunmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : TMK, HMK, TK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                            : Veraset ilamı, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, miras ortaklığının, paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesini vekaleten arz işe talep ederiz. …../…../……..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)