miras hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku konusu, ölüm sonrası varlıkların (Tereke), mirasçılar arasında en adil bir şekilde ve sorunsuz paylaştırılması konusu çoğu zaman ötelenen ancak insan hayatında önemli yeri olan bir konudur.

Ülkemizde maalesef murisler arasında miras haklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların sayısı diğer medeni ülkeler ile karşılaştırıldığına çok yüksek orandadır. Müşterek mülkiyet üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyuu), aynı mülkiyet tipi üzerinde kullanım bedeli talepleri (Ecri Misil), Medeni Kanun’un belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, vasiyetname düzenlenmemesi, varlıkların ölüm sonrası için paylaşımı amacıyla planlama yapılmaması, veraset ve intikal vergileri, işlem harçları, tebliğ zorlukları, vefat etmiş mirasçılar, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları, tasarrufların iptali davaları, kamunun özellikle gayrimenkuller üzerinde düzenleyici görevlerine aksamalar ve belirleyici etkilerinin yoğunluğu (tapusuz, kaçak, orman arazileri üzerinde bulunan varlıklar) gibi konular Miras Hukuku’nu karmaşık ve meşakkatli hale getirmekle beraber, Mirasçıların; Hakkını elde edebilmek için, hukuki yardım almalarını neredeyse zorunlu hale getirmiştir.

Miras Hukuku Davalarınız Hukuki Desteği Sağlıyoruz

Büromuz nezdinde, Miras Payı Hesaplanması, El Yazılı Vasiyetname Düzenlenmesi, Resmi Vasiyetname Düzenlenmesi, Sözlü Vasiyetname Düzenlenmesi, Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi, Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf İşlemleri, Mirasçı Atama İşlemleri, Belirli Mal Veya Hak Vasiyeti Düzenlenmesi, Vakıf Kurma İşlemleri, Yedek Mirasçı Atama İşlemleri, Vasiyeti Tenfiz Memuru Atama İşlemleri, Mirastan Feragat İşlemleri, Cezai Mirasçılıktan Çıkarma İşlemleri, Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumlanması İşlemleri Tenkis Davası Takibi, Vasiyet ve Miras Sözleşmelerinin Düzenlenmesi, Veraset Ve İntikal İşlemlerinin Yürütülmesi, Mirasın Reddi, Tasarrufların İptali, Tereke Tespiti, İzale-İ Şüyuu, Ecri Misil ve Benzer Diğer Miras Uyuşmazlık Ve Davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir;  Sigorta ve Trafik Hukuku

Similar Posts