Mevcut mal rejiminin değiştirilmesi dava dilekçe örneği

Mevcut mal rejiminin değiştirilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mevcut mal rejiminin değiştirilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Mevcut mal rejiminin değiştirilmesi talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalı karı-kocadır.

            2- Eşler arasında mal ortaklığı rejimi uygulanmasına rağmen davalı eş kendince sorumsuz davranmakta haksız olarak ortaklık mallarının geleceğini tehlikeye atmaktadır.

            Bu sebeple mevcut rejimin değiştirilerek mal ayrılığına gidilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmesi, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, taraflar arasındaki mal rejiminin, mal ayrılığına dönüştürülmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..    

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)