Meraya el atmanın önlenmesi tarihinden itibaren dava dilekçe örneği

Meraya el atmanın önlenmesi tarihinden itibaren davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız meraya el atmanın önlenmesi tarihinden itibaren dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Meraya el atmanın önlenmesi tarihinden ibarettir. (…….. TL)

OLAYLAR                             : 1- ….. ili, …… ilçesi, …… ile …… köyleri arasında ……. mevkiinde, doğusu ……. ırmağı, batısı ……. tarlası, kuzeyi ……. ormanı ve güneyi taş ocağı ile çevrili meraya davalı köy tarafından tecavüz edilerek, asıl sahibi olan davacı köy halkının faydalanması engellenmektedir.

            2- Taraflar arasında aynı mera için birçok kez ihtilaf çıkmış ve her defasında meranın kullanım hakkının davacı köye ait olduğuna ilgililerce karar verilmiş olmasına rağmen, davalı köy yine de meranın kendilerine ait olduğundan bahisle tecavüzlerini sürdürmüştür.

            Bu sebeple işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Ekli men kararı örnekleri, keşif, bilirkişi raporu, tanık, hudutname, tapu kayıtları ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, davalı köyün el atmasının önlenmesine ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı taraftan alınmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)