Menkul eşyanın iadesi dava dilekçe örneği

Menkul eşyanın iadesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız menkul eşyanın iadesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Menkul eşyanın iadesi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkile ait ……… plakalı bulunan … ………… şase numaralı …….. marka motosiklet …./…./…… tarihinde park edildiği apartmanın önünden çalınmıştır. Daha sonra müvekkilim araba almak için motosiklet galerilerini gezerken ……… oto galeride kendi motosikletini görmüştür. Bunun üzerine müvekkilim, motosiklet galerisinde bulunan davalılara söz konusu motosikletin kendisinin olduğunu ve bundan yaklaşık 4 ay önce çalındığını söyleyerek motosikletin kendisine iadesini istemiştir.

            2- Ancak davalılar söz konusu iadeye yaklaşmadıkları gibi müvekkilime kaba davranmışlar motosikleti uzun yıllardır kendilerinin kullandığını iddia etmişlerdir. Davalılar söz konusu motosikletin müvekkilime ait olduğunu bilmelerine rağmen motosikleti iade etmemişler ve motosikleti rayiç bedelinin yarısını ödemesi koşuluyla kendisine satabileceklerini söylemişlerdir. Bu durum davalıların kötü niyetli olduklarını da ortaya koymaktadır.

            Müvekkilime ait motosikleti kötü niyetle ellerinde bulunduran davalılara karşı iş bu menkulün iadesi davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Motosiklet kaydı, motosikletin çalındığına ilişkin polis tutanakları, motosikleti çalan hırsıza ait ceza davası dosyası, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalıların elinde bulunan motosikletin davacıya iadesine, motosikletin bir üçüncü kişiye devrine engel olunmak açısından trafik menkul araç kaydına satış yasağı konulmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)