Mal rejiminin kaldırılması talepli dava dilekçe örneği

Mal rejiminin kaldırılması talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mal rejiminin kaldırılması talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Mal rejiminin kaldırılması talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalı karı-kocadır.

            2- Aralarında görülmekte olan boşanma davası neticesinde …………. Aile mahkemesi, tarafların …… yıl süre ile ayrı yaşamalarına karar vermiştir.

            3- Taraflar daha önce aralarında mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerdi. Ancak …. yıllık ayrılık süresinde bu rejimin kurallarını tatbik etmeleri mümkün olmadığı için, ayrılık süresince bunun kaldırılmasını istemektedirler.

            Bu sebeple işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Mal rejimi sözleşmesi, ayrılık kararı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, taraflar arasındaki mal ortaklığı rejiminin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)