MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Mal Ayrılığı Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız mal ayrılığı sözleşme örneğini görebilirsiniz.

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

(MY. M……………….)

            Eşler birlikte söz alarak;

            …./…./….. tarihinde evlendik. Aramızda mal ayrılığı rejimini kabul ettik. 1

            1. Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.

            2. Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde aidiyeti ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

            3. Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.

            4. Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan malları geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerine ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

            İmza                                                                      İmza