Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstememek dilekçe örneği

Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstememek Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kusurlu olarak şirketin iflasını istememek dilekçe örneğini görebilirsiniz.

 İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO                  : …. …. İcra Müdürlüğü …../….

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI): 

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SANIK :                                 

SUÇ                                        : ………. Hükümlerine aykırı hareket ederek Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstememek.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ………….’nın sanık …….’in temsilciliği ve yönetim görevini yürüttüğü x……. İnşaat A.Ş.’den olan ……… (…….) TL alacağı için başlattığı icra takibi sonucunda, söz konusu borcunun ödenmemesi nedeniyle, şirket mallarına haciz koydurmuş ve malların satışı ile de alacağını tahsil etmeye çalışmıştır.

            2- Ancak, haciz konulan malların satışı sonunda elde edilen para da şirket borçlarını karşılamaya yetmemiştir. Diğer taraftan borçlu şirket alacakları da müvekkilime olan borcunu karşılamamaktadır. Buna rağmen, sanık …….., temsilciliğini ve yönetim görevini yürüttüğü X….. İnşaat A.Ş.’nin iflasını istememek suretiyle ……….. maddesinde belirtilen suçu işlemiştir. Bu nedenle sanığın cezalandırılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  ……. …. İcra Müdürlüğünün ……/…. esas sayılı takip dosyası, haciz talebi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı davamızın kabulü ile, temsilcisi ve yönetim görevini yürüttüğü X……. İnşaat A.Ş.’nin iflasını istemeyerek ……..maddesinde belirtilen suçu işlemiş bulunan sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin sanık üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Şikayetçi Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)