Kusurlu eşin payının kaldırılması talepli dava dilekçe örneği

Kusurlu eşin payının kaldırılması talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kusurlu eşin payının kaldırılması talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Kusurlu eşin payının kaldırılması talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalı evliyken, taraflar, davalının zinası sebebiyle boşanmışlardır. Bu husus ekli ilam ile sabittir.

            2- Taraflar evliyken eşler arasında, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi uygulanmaktaydı. Bu sebeple, boşandıktan sonra davalının, aileye özgülenen mallar üzerinde kural olarak eşit paylaşma hakkı doğmuştur.

            Ancak tarafların boşanma sebebi davalının zinası olduğu için, kusurlu eşin payının kaldırılabilmesi açısından işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, boşanma ilamı, tanık beyanı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalının payının kaldırılmasına ve mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)