Kuruluşunda noksanlık bulunan derneğin feshi davası dilekçe örneği

Kuruluşunda noksanlık bulunan derneğin feshi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kuruluşunda noksanlık bulunan derneğin feshi davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 (Tedbir İsteklidir)

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Kuruluşunda noksanlık bulunan derneğin feshi talebidir.        

OLAYLAR                             : 1- Yukarıda adı ve adresi yazılı olan dernek, ………… Valililiğine vermiş olduğu …………. tarihli kuruluş bildirimi ile tüzel kişilik kazanmıştır.

            2- Ancak M.Y. mad. ….. çerçevesinde mülki amir tarafından yapılan incelemede dernek tüzüğünde bazı eksikliklerin bulunduğu ve bunların 30 gün içersinde tamamlanması gereği ilgililere tebliğ edildiği halde bu eksiklikler süresi içerisinde tamamlanmamıştır.

            3- ……… Valiliği tarafından C. Başsavcılığımıza gönderilen yazı ile derneğin feshi için dava açılması gereği bildirilmiştir.

            Bu sebeplerle adı geçen derneğin feshi için işbu davanın açılması ve dava sonuna kadar derneği faaliyetlerinin de tedbiren durdurulmasını istemek zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : İlgili dernek tüzüğü, bildirim yazıları, ………….. Valiliğinin yazılı talebi bilirkişi incelemesi vs. tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre, davanın kabulü ile …………….. Derneği’nin feshine, tedbiren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesi sağılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)