Kooperatifi kurulu kararının iptali Davası Dilekçe Örneği

Kooperatifi kurulu kararının iptali Davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kooperatifi kurulu kararının iptali davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

KONUSU                                : ………… tarihli ………. Kooperatifi kurulu kararının iptali talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ……………. Belediyesi’nde çalışan bir işçi olup, ………. Kooperatifi’nin …. nolu ortağıdır. Müvekkilim halen kirada oturmakta olup bir ev sahibi olmak için bu kooperatife ortak olmuştur.

            2- ……. tarihinde ……… Kooperatifi Genel Kurulu haklı bir neden olmaksızın müvekkilimin ortaklıktan çıkartılmasına karar vermiştir.

            3- Müvekkilim Kooperatif Genel Kuruluna başvurarak bu çıkarmanın haksız olduğunu belirtmiş ancak müvekkilimin itirazı ………. tarih …./…… sayılı kararla reddolunmuştur.

            4- Kooperatifin itirazın reddine ilişkin kararı ……….. tarihinde müvekkilime tebliğ edilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : …….. tarihli ………….. Kooperatifi genel kurulu kararı, Kooperatif Ana Sözleşmesi ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen nedenlerle …….. tarihli ………… Kooperatifi genel kurulu kararı iptaline ve yargılama giderleriyle ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)