Konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınması dava dilekçe örneği

Konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınması talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıların murisi ……………….. ile evliydi.

            2- Davacı, muris ile ölümünden evvel, paylaşma konusu evde birlikte oturmaktaydılar. Davacının ayrıca bir konutu olmadığı için, eski yaşantısını devam ettirebilmek açısından, aynı konutta oturmak zorundadır. Gerekirse bedel eklemeyi kabul etmektedir.

            Paylaşma konusu konut üzerinde mülkiyet hakkı tesis edilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, birlikte ikamet kayıtları, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacı lehine müşterek konut üzerinde mülkiyet hakkı tesis edilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı  Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)