Konut üzerinde intifa hakkı tanınması dava dilekçe örneği

Konut üzerinde intifa hakkı tanınması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız konut üzerinde intifa hakkı tanınması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Konut üzerinde intifa hakkı tanınması talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıların murisi ile evliydi.

            2- Davacı, muris ile ölümünden evvel, murise ait evde birlikte oturmaktaydılar. Davacının ayrıca bir konutu olmadığı için, eski yaşantısını devam ettirebilmek açısından, murise ait konutta katılma alacağına mahsuben oturmak zorundadır. Gerekirse bedel eklemeyi kabul etmektedir.

            Murise ait konut üzerinde intifa hakkı tesis edilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, birlikte ikamet kayıtları, tanık beyanı vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davacının Ölen eşine ait ………………… adresindeki konut üzerinde intifa hakkı tesis edilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..  

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)