Konut kullanma hakkının değiştirilmesi dava dilekçe örneği

Konut kullanma hakkının değiştirilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız konut kullanma hakkının değiştirilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Konut kullanma hakkının değiştirilmesi talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalı evli iken, ……………. Aile mahkemesinin …./…./…… tarihli, ………… E., …………. K. sy. ilamı ile boşanmışlardır.

            2- Bu boşanma kararında sayın mahkeme, eşlerin müşterek konutunda … yıl süre ile davalının oturmasına ve ev eşyalarını kullanmasına karar vermişti.

            3- Ancak davalı, babasının vefatı ile tek mirasçı olarak kalmış ve babasının …………………. adresindeki evine taşınarak, kendi konutunu kapatmıştır.

            4- Buna karşılık kirada oturan müvekkil, gittikçe bozulan ekonomik şartlar yüzünden artık zor geçinir hale gelmiştir. Bu sebeple eski müşterek konutu kullanmayı talep etmektedir.

            Davacının bu talebinin yerine getirilebilmesi için eski kararın gözden geçirilmesini talep etmek zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, davalının veraset ilamı, boşanma kararı, tanık beyanları ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, boşanma kararı ile birlikte verilen müşterek konuttan yararlanma hakkının iptaline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)