Kıymet takdirine itiraz dilekçe örneği

Kıymet takdirine itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kıymet takdirine itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

VEKİLİ                                  :

DAVA KONUSU                    : Kıymet takdirine itiraz.

OLAYLAR                             : 1- Davalı, müvekkilimin kendisine olan borcundan dolayı ……. …. İcra Müdürlüğü tarafından …… Tapu Müdürlüğü’nde kayıtlı taşınmazını haczettirmiştir. Müvekkilimin taşınmazına ……….. değer biçilmiştir.

            2- Oysa müvekkilimin taşınmazına o mevkideki emsal taşınmazların değeriyle karşılaştırıldığında biçilen değerin çok düşük olduğu ortadadır. Kıymet takdiri raporunu yeni öğrenmiş bulunmaktayız. İş bu nedenle hakimliğinize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  Bilirkişi, keşif ….. … İcra Müd. ……. s. takip dosyası ve her tür delil.

Sonuç Ve İstem                       : Gerekli incelemeler yapılarak, icra müdürlüğünün kıymet takdirine ilişkin işleminin bozularak yeniden kıymet tespitinin yaptırılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı  Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)