Kişisel ilişki kurulması talepli dava dilekçe örneği

Kişisel ilişki kurulması talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kişisel ilişki kurulması talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     :

DAVA                                     : Kişisel ilişki kurulması talebi.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil davalılardan ……………… in babası olup, davalılar karı-kocadır.

            2- Davalıların müşterek çocukları olan küçük …………………… uzun süre davacı dedesi bakmış ve büyütmüştür. Davalılar bir ara uzun süre ayrı yaşamışlar, bu sırada da çocuklarıyla hiç ilgilenmemişlerdi. İşte bu dönemde davacı dedesi ile küçük ……………… arasında kuvvetli sevgi bağı oluşmuştur. Daha sonra bir araya gelen ana-baba yanına aldıkları çocuğu davacı dedesine göstermek istememektedirler.

            Bu sebeple yasanın tanığı çerçevede çocukla davacı dedesi arasında kişisel ilişki kurulabilmesi için işbu davayı açmak gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, küçük ……………….. ile davacı arasında kişisel ilişki hakkının tanınmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalılara bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)