Kişisel ilişki hakkının kaldırılması talepli dava dilekçe örneği

Kişisel ilişki hakkının kaldırılması talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kişisel ilişki hakkının kaldırılması talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     :

DAVA                                     : Kişisel ilişki hakkının kaldırılması talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ile davalı evliyken boşanmışlar ve müşterek çocuklarının velayeti davacı babaya bırakılmıştır. Buna dair ilam ektedir.

            2- Fakat davalı anne kişisel ilişki hakkını kullanma sırasında çocuklarla çok kötü diyaloglar kurmakta, babasını kötülemekte ve eğitimleri konusunda yanlış telkinlerde bulunmaktadır. Bunları çocuklar döndükten sonraki tavır ve davranışlarından anlamak mümkündür.

            Bu sebeple davalı annenin kişisel ilişki hakkının kaldırılması için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı, boşanma ilamı ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, davalının küçük çocuklar ile kişisel ilişki hakkının kaldırılmasına ve masraf ve vekalet ücretinin de kendisine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..     

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)