Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Maddi Manevi Tazminat dava dilekçe örneği

Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Maddi Manevi Tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kişilik haklarına saldırı sebebiyle maddi manevi tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :                                                  

DAVA KONUSU                    : Kişilik Haklarına Saldırı Sebebiyle Maddi-Manevi Tazminat ……. TL.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil tanınmış, çevresinde sevilip sayılan, başarısı takdir edilen ve oldukça müşteri potansiyeli bulunan bir doktordur.

            2- Davalı da maddi durumu iyi olan, davacıya muayene ve tedavi olmak için gelen bir hastadır. …………… tarihinde yapılan muayeneden sonra vizite ücreti için tartışma ve olay çıkarmış, doktorun bütün iyi niyetine rağmen tartışmaya devam edip saldırı aşamasına getirmiş, diğer müşteriler önünde müvekkile küfür ve hakaret ederek saldırmış ve mesleki aletlerine zarar vermiştir. Hakkında ceza davası açılmıştır.

            3- Ekte sunulan tespit dosyasında görüldüğü gibi aletlere verilen zarar toplamı ……. TL’dır.

            4- Bu saldırı ve hakaretler sebebiyle diğer müşteriler ve çevreye karşı mahcup olup bu durumdan derin üzüntü duyan müvekkil için ayrıca ……. TL’da manevi tazminat talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ……. As. Ceza Mah.nin . ….. sy. dosyası, tespit dosyası, tanıklar, bilirkişi incelemesi ve her tür yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile ……. TL maddi, …….. TL manevi olmak üzere toplam …….. TL’nın olay tarihi olan …………..den itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin hakkımızın saklı tutulmasına ve masraf ve vekalet ücretlerinin de davalıya aidiyetine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)