Kiralananda Hapis Hakkı Kullanılan Eşyanın Kaçırılması suç duyurusu dilekçe örneği

Kiralananda Hapis Hakkı Kullanılan Eşyanın Kaçırılması suç duyurusu Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kiralananda hapis hakkı kullanılan eşyanın kaçırılması suç duyurusu dilekçe örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                   ……………

ŞİKAYETÇİ               :

VEKİLİ                       : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

SANIK                        :

SUÇ                             :  Kiralananda Hapis Hakkı Kullanılan Eşyanın Kaçırılması.

SUÇ TARİHİ              :

AÇIKLAMALAR

            1- Sanık………. Mülkiyeti müvekkilim………’e ait olan ve ……….. ili……. İlçesi, …………..sokak No:…………. Adresinde bulunan dairede…../……/ …. Başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır.

            2- Sanık, kira süresinin ……/……/…… tarihinde dolmasından dolayı, son 4 aya ait kira bedellerini ödememesi nedeniyle söz konusu alacakların tahsili için……. İcra Müdürlüğünün ……../……. Esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatılmış durumdadır. Ancak, sanık, kiralananda bulunan ve müvekkilim tarafından üzerinde hapis hakkı kullanılan eşyaları kaçırmak suretiyle, İcra ve İflas Yasasının 335. maddesinde düzenlenen suçu işlemiş bulunmaktadır.

            3- Bu itibarla sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak Kamu davası açılması için iş bu şikayetnamenin sunulması zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda sayılan nedenlerle, iş bu şikayetnamemizin kabulü ile, müvekkilime ait kiralananda bulunan ve müvekkilim tarafından hapis hakkı kullanılan eşyaları kaçırmak suretiyle İcra ve İflas Yasasının 135. maddesinde belirtilen suçu işleyen sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davasının açılmasını saygılarımla arz ederim.

Müşteki Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)