Kira parasının yatırılma yerinin tespiti dava dilekçe örneği

Kira parasının yatırılma yerinin tespiti davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kira parasının yatırılma yerinin tespiti dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

KİRA PARASININ

YATIRILMA YERİ

TESPİTİNİ İSTEYEN

(KİRACI)                               :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF

(KİRALAYAN)                      :

DAVA KONUSU                    : Kira parasının yatırılma yerinin tespiti talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim kiralaya K. ……… Sk. No: …. adresinde bulunan ve halen oturmuş olduğu evi aylık ……. TL karşılığında ………Vakfı’ndan kiralamıştır. Kirayı müvekkilim vakfa ödemektedir.

            2- Ancak, ……… Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ………Emlak Müdürlüğü’nden müvekkilime gelen ………. tarih ve …….. sayılı yazıda; evin Hazine adına tescil edildiği bildirilmiştir. Aynı yazıda artık söz konusu vakfa kiranın ödenmemesi istenmiştir.

            3- Mobilyalı bir şekilde kiralanan evdeki mobilyalar ise söz konusu vakfa ait bulunmaktadır. Vakfın göndermiş olduğu yazıda mobilyalar vakfa ait olduğu için kiranın ………… tarih ve …….. sayılı yazıda kendilerine ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Kiranın ödenmemesi halinde müvekkilimin temerrüde düşeceği uyarısında bulunulmuştur. Müvekkilim kira parasının kimin adına yatırılacağı konusunda ihtilafa düşmüştür.

            4- ……….Vakfı ile ……… Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ………. Emlak Dairesi Başkanlığı ………. Emlak Müdürlüğü arasındaki ihtilafın çözümlenmesine kadar kira parasının nereye yatırılacağı hususunda yer belirlenmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Kira sözleşmesi, ………. Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ………..Emlak Müdürlüğü’nden müvekkilime gelen ………… tarih ve ……………sayılı yazı, ……… Vakfı’nın …………. tarih ve ……… sayılı yazısı ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak kira parasının yatırılabilmesi için tevdi mahalli tayin edilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Kiracı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)