Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Yıllık Ücret dava dilekçe örneği

Kıdem Tazminatı İhbar Tazminatı Yıllık Ücret davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kıdem tazminatı ihbar tazminatı yıllık ücret dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                  :  

VEKİLİ                    : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI       

DAVALI                   :  

KONU                      :   Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık Ücret Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ        :  ……………. TL

Açıklamalar

1-Müvekkilim ….. sigorta işyeri sicil no.lu dosyalarında işlem gören davalı şirket bünyesinde …./…../….. tarihinde sözleşmeli olarak çalışmaya başlamıştır. Müvekkilimin bu çalışması …./…../….. tarihine kadar kesintisiz şekilde devam etmiş, …./…../….. tarihinde hiçbir sebep bildirmeden sözleşmesi haksız şekilde feshedilmiştir.

2-Davalı işveren müvekkilimin sözleşmesini haksız şekilde feshetmekle birlikte kıdem, ihbar tazminatını ve yıllık izin ücretini ödememiştir. Müvekkilimin yasal alacaklarının ödenmesi için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

Delillerimiz               : ……. (…..) Asliye Hukuk Mahkemesinin …./…. Esas sayılı dosyası, sigorta sicil dosyası, işyeri sicil dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair yasal delillerin tümü.

Hukuki Sebepler      : 

Talep Sonucu            : Yukarıda arz edilen nedenlerle, haklı davamızın kabulü ile müvekkilimin iş akdinin haksız feshinden dolayı, …… Türk Lirası kıdem tazminatı, …… Türk Lirası ihbar tazminatı ve ……. Türk Lirası yıllık için ücreti olmak üzere toplam ………….. Türk Lirası alacağın (fazlaya ilişkin talep hakkımız saklı kalmak koşuluyla), fesih tarihi olan …./…../….. tarihinden itibaren işletilecek en yüksek mevduat faiziyle birlikte tahsiline, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)