Katılma Talebi dilekçe ÖRNEĞİ

Katılma Talebi Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız katılma talebi dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : ……./….

DAVAYA KATILMAK

İSTEYEN VEKİLİ                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  :

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Mahkemenizde görülmekte olan …../….. Esas sayılı davaya, davacı ……… yanında katılma talebidir.

DAVAYA KATILMA

NEDENLERİ                         : 1- Davacı …….. ile davalı …….. arasında görülmekte olan ……/…. Esas sayılı tazminat davasına davalının yanında çalışan bir işçi olarak katılmamda ………. hükümlerine göre hukuki yarar vardır.

            2- Söz konusu tazminat davasının hukuki sebebini ……. düzenlenmiş bulunan adam çalıştıranın sorumluluğu oluşturmaktadır. Tazminat davasına konu olan olay, çalışmakta olduğum davalıya ait “……..” dükkanında …….ve ….. yaparken davacının kulağını kesmem sonucu gerçekleşmiştir. Bu nedenle, yanına katılmak istediğim davalı davayı kaybedecek olursa tarafıma kusurum oranında rücu edecek ve bu durum benim de tazminat sorumluluğuma yol açarak, hukuki menfaatlerimi zedeleyecektir.

            3- Yanına katılmak istediğim davalının, olayda mağdurun kusuru olması nedeniyle tazminat sorumluluğu söz konusu değildir. Şöyle ki, davacının zarar görmesine neden olan fiil, davacının yanında bulunan ve onunda saçını kestirmek için getirdiği ……….. yaşındaki oğlu traş ettiğim sırada kalçama yumruk atarak dikkatimin dağılması sonucu gerçekleşmiştir.

            4- Yukarıda saydığım nedenler göz önüne alınarak davaya katılmam durumunda, davanın davalı lehine sonuçlanacağı açıktır.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Bilirkişi incelemesi, tanık, yemin vs. her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle davaya davalı yanında katılmama karar verilmesini arz ederim. ../../..

Davaya Katılmak İsteyen Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)