Katılma alacağının tahsili talepli dava dilekçe örneği

Katılma alacağının tahsili talepli davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız katılma alacağının tahsili talepli dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Katılma alacağının tahsili talebidir. (…. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ……………… ile evliyken aralarında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmış, eşinin ölümüyle yapılan tasfiye neticesinde davacı, ölen eşinden katılma alacağına hak kazanmıştır.

            2- Ancak ölen eşin terekesi katılma alacağını karşılamaya yetmemektedir. Davalı da ölen eşin mal varlığından karşılıksız kazandırma sebebiyle istifade ettiğinden eksik kalan kısım için kendisine başvurmak gerekmiştir.

            Davacı müvekkilin eksik kalan katılma alacağının bu sebeple davalıdan tahsili için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, karşılanamayan katılma alacağına karşılık ….. (….) TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, masraf ve vekalet ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)