Kanuna aykırılık sebebiyle derneğin feshi dava dilekçe örneği

Kanuna aykırılık sebebiyle derneğin feshi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kanuna aykırılık sebebiyle derneğin feshi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Kanuna aykırılık sebebiyle derneğin feshi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Dernek, adından da anlaşılacağı üzere, sağlığa zararlı olan maddeyi kullananları teşvik ve dayanışma amacıyla kurulmuştur. Bu amaç, dernek tüzüğünün ….. maddesinden de açıkça anlaşılmaktadır.

            2- Böyle bir derneğin kurulması, kanuna ve genel kamu düzenine aykırıdır. Zira hukuk düzenimizde insanların sağlığını tehlikeye atacak şeylerin övülmesi, reklamı yasaktır.

            3- Kuruluş aşamasındaki tetkik ve inceleme sırasında bu hususlar gözden kaçmış, dernek faaliyetlerine başlamış ve bugüne kadar bir çok kişiyi de üye kaydetmiştir.

            4- Ancak sonradan fark edilen bu aykırılık sebebiyle derneğin feshi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Dernek tüzüğü ve her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile …………………. derneğinin feshine, dava sonuna kadar tedbiren dernek faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesi saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)