Kamulaştırma bedelinin azaltılması dava dilekçe örneği

Kamulaştırma bedelinin azaltılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kamulaştırma bedelinin azaltılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Kamulaştırma bedelinin azaltılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davacı idaremiz, tamamı …………..’e ait olan Yenimahalle İlçesi, …… ada, …….. parsel sayılı taşınmazı, çocuk parkı yapmak amacıyla kamulaştırmak istemektedir.

            2- Kıymet komisyonu tarafından taşınmazın metrekaresi ….. TL olarak tespit edilmiştir. Ancak bu çok fahiş bir bedeldir. Çevrede emsal taşınmazların m2 fiyatları ortalama olarak …. TL’dır.

            3- Tamamı 350 m2 olan ve toplam ….. TL kıymet takdir edilen taşınmazın m2 fiyatının ….. TL kamulaştırma bedelinin de ……. TL’na indirilmesini talep ediyoruz.

            Bu nedenle işbu davayı açmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, kamulaştırma işlemi, keşif, bilirkişi raporu ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, anılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin ……. TL’den …… TL’ye indirilmesine ve yargılama giderleriyle vekalet t ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)