kamu davasına müdahale dava dilekçe örneği

kamu davasına müdahale davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kamu davasına müdahale dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

Aşağıda sizin için hazırladığımız kamu davasına müdahale dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                   ……………

DOSYA NO                               :

MÜDAHALE TALEBİNDE

BULUNAN                                 :

VEKİLİ                                       : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KONU                                        : Mahkemenizde ……… esas sayı dosya ile sanık…….. hakkında açılan kamu davasına müdahale istemi hk.

AÇIKLAMALAR

            Müvekkillerim Sayın Mahkemenizde açılmış bulunan kamu davasında zarar gören (mağdur) konumundadır. Haklarımızın korunması amacıyla müdahalede bulunma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                5237 sayılı Yasanın 234 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                    :  Açılan kamu davasına müdahil olarak kabulümüzü, maddi ve manevi tazminata ilişkin şahsi haklarımızın saklı tutulmasını saygıyla arz ederim.

Müdahale Talebinde Bulunan Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)