kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolu Takibin kaldırılması davai dilekçe örneği

kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolu Takibin kaldırılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız kambiyo senetlerine mahsus takip yolu takibin kaldırılması davai dilekçe örneğini görebilirsiniz.

. İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DAVACI (BORÇLU)              :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI (ALACAKLI)          :

DAVA KONUSU                    : Takibin kaldırılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim davalıdan bir otomobil almıştır ve borcu için alacaklı D.A.’ya ………. bir adi senet vermiştir.

            2- Davalı, alacaklı müvekkilim hakkında ………. tarihinde bu senet için ……. sayılı takip dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus icra takibinde bulunmuştur. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere ……….. tarihli senet bir kambiyo senedi değil adi senettir.

Hukuki Sebepler                     : İİY

Deliller :                                  …. …. İcra Müd. ……/…… E sayılı takip dosyası, senet, bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen nedenlerle gerekli incelemeler yapılarak kambiyo senetlerine ait yolla müvekkilim hakkında yapılan icra takibinin kaldırılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)