İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas-kararı verilmesi dava dilekçe örneği 2

İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas-kararı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas-kararı verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI (ALACAKLI)           :

ADRESİ                                 :

VEKİLİ                                    : :Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

ADRESİ                                 :

DAVALI (BORÇLU)               :

ADRESİ                                 :

KONUSU                               : İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas kararı verilmesi talebinden ibarettir.

YANITLARIMIZ                     : 1- Davalı ….. hakkında müvekkilim ……. tarih ve …….. sayılı takip dosyası ile ……. tarihli bonoya dayanarak kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla icra takibinde bulunmuştur.

            2- Davalı ….. bu takibe itirazda bulunmuştur. İflasa tabi olan davalının bu itirazı yersizdir.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                             : ……… tarih ve ……../…..E. sayılı takip dosyası, borç senedi, bilirkişi raporu ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Talebimizin kabul edilerek, iflasa tabi olan davalının itirazının kaldırılmasına ile iflasına karar verilmesini ve yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)