İşveren ve işçinin hazırladığı ibraname örneği

İşveren ve işçinin hazırladığı ibraname Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız işveren ve işçinin hazırladığı ibraname örneğini görebilirsiniz.

(İŞ HUKUKU)

İBRANAME

            Bir tarafta ………………….., diğer tarafta ……………… Turizm Ticaret A.Ş. adına vekili Av. ………………. aşağıdaki şartlarda birbirlerini ibra ederler.

            1- ……………………’in iş sözleşmesi …./…./…… tarihi itibariyle işveren ……… A.Ş. tarafından feshedilmiştir.

            2- ………………….., iş akdinin feshine kadar hak ettiği ücretlerinin tamamını işverenden tahsil etmiştir.

            3- ………………. fazla mesai, genel tatil ve yemek dahil tüm alacaklarını işverenden tahsil etmiştir.

            4- ………………….., ihbar tazminatının tamamını işverenden tahsil etmiştir.

            5- ……………………, kıdem tazminatının tamamını işverenden tahsil etmiştir.

            6- ………………….., tüm alacak ve tazminatları yönünden işveren …………… Turizm Ticaret A.Ş.’ni ibra eder. Hiç bir nam altında alacağı, dava ve talep hakkı kalmadığını kabul eder.

            7- ……………… Turizm Ticaret A.Ş. de …………….’den herhangi bir alacağının kalmadığını kabul eder ve kendisini ibra eder.

            8- İş bu ibraname, Av. …………. bürosunda tarafların karşılıklı rızaları ile birlikte imza altına alınmıştır. …./…./…..

çalışanın (ad ve soyadı)                                                                                A.Ş. Vekili

                                                                       Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI